ESPECIALITAT EN DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

     Segons el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), Sra. ENCARNACION CHALER FELIU li informa que les dades de caràcter personal facilitats en el present formulari seran tractats amb estricta confidencialitat i s’incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal, inscrit en l’AEPD, la finalitat de la qual és poder gestionar la seua sol·licitud, proporcionant-li la informació i/o serveis sol·licitats.

Així mateix li comuniquem que el responsable del fitxer ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seua normativa de desenvolupament. I es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades incloses en el fitxer. Igualment, li informem de la seua facultat, en qualsevol moment, d’accedir a la informació relativa a la seua persona per a la seua consulta, rectificació, cancel·lació o per a oposar-se a qualsevol un altre possible ús d’ella salve, si escau, les dades necessàries per a atendre-li.

Li agrairem que per a qüestions relacionades amb l’exercici dels seus drets o per a qualsevol altra informació o aclariment sobre aquest tema, es dirigisca ENCARNACION CHALER FELIU Plaza San Bartolomé Nº 15, 2º, 12580-Benicarló (Castelló de la Plana), o a l’adreça de correu electrònic: e.chaler@icacs.com.

     Dades identificatives: El domini d’Internet www.abogadolaboralistacastellon.com és titularitat de Sra. ENCARNACION CHALER FELIU (Advocada Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló).

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives.

Nombre de Col·legiat: 1656.

Domicili Social: Plaza San Bartolomé Nº 15, 2º; 12580-Benicarló (Castelló de la Plana).

Telèfon: 964.461.723

E-mail: e.chaler@icacs.com.

     Ús de la Web: L’accés i ús de la Web atribueix la condició d’Usuari del portal, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present Avís Legal.

Així mateix respondrà enfront de Sra. ENCARNACION CHALER FELIU o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de Sra. ENCARNACION CHALER FELIU o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguen, danyen o inutilitzen les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de la professional Sra. ENCARNACION CHALER FELIU o de tercers.

     Contingut de la Web i enllaços:Els continguts d’aquesta Web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer els serveis prestats per Sra. ENCARNACION CHALER FELIU.

     Propietat intel·lectual de la web:Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina Web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Sra. ENCARNACION CHALER FELIU, corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos, sense que puga entendre’s que l’accés al Portal atribuïsca cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Sra. ENCARNACION CHALER FELIU. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

     Seguretat: Aquest lloc web està lliure de virus i no emmagatzema cap tipus d’informació dels visitants així com tampoc usa tècniques de correu massiu ni cookies. Ni tampoc queden registrats les dades dels usuaris per una mera visita a web site.

     Actualització i modificació de la pàgina web: Sra. ENCARNACION CHALER FELIU es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web *site, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per açò.

     Indicacions sobre aspectes tècnics: Sra. ENCARNACION CHALER FELIU no assumeix cap responsabilitat que es puga derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produïsquen durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que pogueren ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fóra del control de Sra. ENCARNACION CHALER FELIU.

També s’exonera de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que puga patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts externes.

     Jurisdicció i Llei Aplicable: El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L’usuari accepta aquests Termes d’ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l’ús d’aquest lloc web, serà interpretat conformement a les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d’aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que puga sorgir els Jutjats i Tribunals competents dins de l’àmbit territorial Español, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur.

- © Copyright 2010 - JM Disseny a Internet - Política de cookies