ESPECIALITAT EN DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

     Aconseguir la resolució justa d'un conflicte implica utilitzar de manera correcta i intel·ligent les fonts del Dret per la qual cosa es requereix de l'advocat una sòlida formació i una dilatada experiència professional que conformaran el convenciment necessari per aconseguir aquesta resolució justa.

     És per això que al despatx unipersonal Encarna Chaler Feliu ABOGADO li garantim el tracte directe i personalitzat amb el titular del despatx des del primer moment, tant en la recepció i visita com en l'estudi de l'assumpte encarregat i defensa davant dels Jutjats i Tribunals. La formació d'aquesta lletrada inicia amb l'obtenció de la llicenciatura de Dret en la Universitat de Barcelona i és contínuament ampliada i actualitzada amb l'assistència a Foros i Congressos en matèria laboral que consoliden el bagatge professional iniciat a l’any 1993.

     Però una resolució justa no seria possible sense el convenciment personal de la titular del despatx de què sempre existeix la possibilitat de recuperar un dret malmès, evitar una injustícia o aconseguir un acord que pose fi a la controvèrsia.
 

- © Copyright 2010 - JM Disseny a Internet - Política de cookies